Головна Новини Контакти
Про організацію Статут Долучитися до фінансування Вступ Галерея


???? ...

Про організацію

Громадська організація „Українська ініціатива" є громадською організацією, створеною громадянами України на основі добровільності, рівноправності та законності для реалізації мети та завдань.

Мета: задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих, вікових, екологічних, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів членів організації.

Завдання : 
- об'єднання зусиль для задоволення та захисту політичних, економічних, соціальних, екологічних, культурних та інших інтересів громадян України; 
- сприяння реалізації інтелектуального та творчого потенціалу своїх членів і талановитих громадян України, підтримка важливих проектів;
- сприяння створенню умов для встановлення, розвитку ділових та товариських контактів, взаємного спілкування громадян, поширення їхніх зв'язків із громадськістю, колективами підприємств, установ, організацій на території України і за її межами;
- сприяння процесу духовного й культурного відродження шляхом безпосередньої участі у відбудові, реставрації та захисті пам'яток історії та культури;
- сприяння розвитку екологічної самосвідомості населення;
- сприяння проведенню навчально-просвітницьких заходів з екологічних питань;
- сприяння проведенню природоохоронних заходів;
- впровадження концепції систематичної екологічної освіти в закладах освіти;
- участь в міжнародних та всеукраїнських конференціях, семінарах та екологічних школах;
- організація конференцій громадськості, навчальних семінарів, тренінгів, екологічних шкіл;
- участь та організація культурно-масових, природоохоронних, просвітницьких та інших заходів;
- взаємодія з органами охорони здоров'я, освіти, культури та ін., як на Україні, так і за кордоном для здійснення своєї місії;
- встановлення прямих міжнародних контактів і зв'язків зі схожими організаціями, державними органами влади для виконання мети та завдань Організації.

Для досягнення мети та реалізації завдань Організація: 
- здійснює постійну взаємодію, забезпечує найбільшу ефективність стосунків і створює умови для плідної співпраці на засадах взаємної поваги, невтручання в особисті справи та життя партнерів, неупередженості та спільності інтересів;
- організовує та проводить збори, зустрічі, наради, конференції, семінари, тощо; 
- створює серед членів Організації на громадських засадах без надання статусу юридичної особи об'єднання (клуби) за інтересами;
- акумулює внески членів Організації, пожертвування фізичних та юридичних осіб;
- сприяє охороні пам'яток історії, культури, музейних цінностей, історичного середовища;
- бере участь в організації та проведенні заходів державних органів і громадських організацій, виставок, фестивалів, культурно-мистецьких та інших подібних масових заходів;
- здійснює постійну роботу і докладає зусиль щодо захисту соціальних, ділових, виробничих, творчих, культурних та інших спільних інтересів своїх членів;
- виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнових і немайнових прав відповідно до чинного законодавства та цього Статуту;
- представляє та захищає власні законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах, установах і організаціях;
- проводить благодійну діяльність з метою надання допомоги обдарованим дітям, дітям-сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування та людям похилого віку в будинках-інтернатах;
- здійснює необхідну господарську та комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових підприємств, установ й організацій зі статусом юридичної особи;
- бере участь у заснуванні та реалізації екологічних, оздоровчих, спортивних, культурно-просвітницьких та наукових програм; 
- розповсюджує інформацію про свою діяльність, пропагує свої цілі;
- при необхідності засновує засоби масової інформації;
- засновує або вступає в інші громадські об'єднання України, іноземні та міжнародні (недержавні) організації, утворює міжнародні спілки об'єднань громадян, підтримує прямі міжнародні контакти, укладає відповідні угоди, а також бере участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України;
- підтримує зв'язки з іншими громадськими об'єднаннями;
- одержує у встановленому порядку від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;
- використовує фінансові кошти фізичних осіб, отриманих на підставах та порядку передбачених законодавством, для здійснення статутної діяльності;
- вносить пропозиції до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, спрямовані на досягнення мети діяльності Організації, яку зазначено у пункті 2.2. цього Статуту.

Організація здійснює громадську діяльність – безкорисливу діяльність, що не передбачає одержання прибутків від такої діяльності на засадах законності, гуманності, гласності, добровільності та самоврядування. Діяльність Організації має суспільний характер, що не суперечить його взаємодії з органами державної влади та управління, та не позбавляє права на отримання державної підтримки.Погода в Киеве
Украинская Баннерная Сеть


Зроблено в Qwert-media